субота, 16 вересня 2023 р.

ВІДОМИЙ ІСТОРИК, МУЗЕЙНИК ТА КРАЄЗНАВЕЦЬ

65 років від дня народження А. М. Силюка (1958) – історика, краєзнавця, заслуженого працівника культури України

Анатолій Михайлович Силюк народився 16 вересня 1958 р. у с. Уховецьк Ковельського району Волинської області. У 1976 р. здобув середню освіту у рідному селі. Відслуживши строкову службу, Анатолій навчався на історичному факультеті Луцького педагогічного інституту ім. Лесі Українки (зараз – Волинський національний університет ім. Лесі Українки), який закінчив у 1983 р.

З 1982 р. працював у Волинському обласному краєзнавчому музеї, спочатку науковим, старшим науковим співробітником відділу атеїзму, з 1987 р. – заступником директора з наукової роботи, а з 1991 до 2019 р. – директором музею.

За роки своєї діяльності Анатолій Силюк зробив значний внесок у розвиток краєзнавчого руху та музейної справи на Волині. За його безпосередньою участю розроблено наукові концепції, сформовано та створено експозиції Колодяжненського літературно-меморіального музею, Музею волинської ікони, Художнього музею в Луцьку, Меморіального музею-садиби В’ячеслава Липинського у Затурцях та інших.

Він автор наукових та науково-популярних публікацій з історії музейної справи та краєзнавства Волині, організатор багатьох краєзнавчих та наукових конференцій, упорядник та член редколегії наукових збірників «Минуле і сучасне Волині та Полісся», матеріалів конференцій «Волинський музей. Історія і сучасність», «Волинська ікона. Питання історії, вивчення, дослідження та реставрації». Як член редакційних колегій, Анатолій Силюк бере участь у підготовці хрестоматії з історії Волині, «Календаря знаменних і пам’ятних дат Волині», «Словника краєзнавців області», «Зводу пам’яток історії та культури» тощо, розробив і втілив концепцію щорічного музейного видання «Волинський музейний вісник», інтернет-сайту «Музейний простір Волині».

Анатолій Михайлович ґрунтовно підходить до кожної теми у публікаціях у тритомному виданні «Роде наш красний… Волинь у долях краян і людських документах», зокрема, про Анатолія Дублянського і Андроника Лазарчука. Він також є автором історіографічних праць про В. Андріяшева і М. Теодоровича, з історії та перспектив розвитку музейної справи в краї. Завдяки контактам Анатолія Силюка з іншими краєзнавчими установами, співпраці з відомими діячами, митцями і краєзнавцями з різних областей України й інших держав стала можливою організація виставок Валентини Михальської з с. Хворостів Любомльського району та Марії Кравчук з с. Туличів у різних містах і регіонах України, творів волинського іконопису в Українському Домі в Києві із виданням і презентацією альбому-каталогу «Волинська ікона ХVI–XVIII ст.», волинських старожитностей у музеях Варшави, Замостя, Хелма (Польща), Бреста (Білорусь) та ін. За його ініціативою в Луцьку і музеях Волині експонувалися колекції з музеїв Львова, Житомира, Тернополя, Кременця, Рівного, Острога, міст Польщі, Словакії, США та Білорусі, з приватних колекцій відомих діячів української культури Марії Приймаченко, Романа та Агнеси Сельських, Івана Труша, Олени Кульчицької та ін.

Завдяки контактам А. Силюка фонди Волинського музею поповнились унікальними документами і пам’ятками, зокрема, з особистого архіву митрополита УАПЦ Анатолія Дублянського (Німеччина), митрополита УАПЦ Полікарпа Сікорського (Париж), гетьманівни Олени Отт-Скоропадської (Мюнхен), родини В’ячеслава Липинського з Польщі та Англії і т.п. Анатолій Силюк здійснив великий внесок в організаційну і координаційну діяльність на посаді директора Волинського краєзнавчого музею. За його участю створено і поновлено експозиції ряду музеїв, проводився обмін виставками, місцеві краєзнавчі конференції, зокрема, у Нововолинську, Володимирі-Волинському, Маневичах, Старому Чорторийську, Четвертні, Прилісному тощо.

На радіо і телебаченні Анатолій Михайлович постійно пропагує історію і культуру Волині. Завдяки ньому налагоджено творчі зв’язки з музеєзнавцями і науковцями з інших країн. Спільно з музеєм Замойських у Замості (Польща) було видано шість томів «Замосцько-Волинських музейних зошитів» (2003–2010). Спільним доробкам став альбом сакрального мистецтва малих архітектурних форм «Зникаюча краса».

Від часу утворення Волинського обласного товариства краєзнавців у 1989 році, а з 2009 р. – Волинської обласної організації Національної спілки краєзнавців України Анатолій Силюк є членом Правління, заступником голови Волинської обласної організації спілки краєзнавців України. Він був учасником ІІІ–VІ з’їздів Національної спілки краєзнавців України, є членом правління Західноукраїнської музейної спілки, певний час був членом музейної ради Міністерства культури України.

Анатолій Силюк є лауреатом Премії імені Дмитра Яворницького Національної спілки краєзнавців України (2014 р.), регіональної премії «За відродження Волині» (2001 р.), обласних премій імені Миколи Куделі та імені В’ячеслава Липинського. Був визнаний людиною року у Волинській області в галузі культури. Є почесним краєзнавцем України. З 2008 р. має звання «Заслужений працівник культури України», нагороджений відзнакою Міністерства культури України «За багаторічну працю в галузі культури».

Зараз працює методистом відділу виховної роботи у Волинському інституті післядипломної педагогічної освіти.

Література

Силюк А. 15 серпня 50 років від дня народження В. М. Михальської (1964) - української художниці / А. Силюк // Календар знаменних і пам’ятних дат Волині на 2014 рік / Упр. культури і туризму Волин. ОДА [та ін.] ; [ред.-упоряд. Є. І. Ковальчук, А. А. Понагайба]. – Луцьк, 2013. – С. 125–129.

Силюк А. 160 років від дня народження М. І. Теодоровича(1856 - 30-ті рр. XX ст.) - історика, краєзнавця, церковного діяча / А. Силюк // Календар знаменних і пам’ятних дат Волині на 2016 рік / Упр. культури Волин. облдержадмін. [та ін.] ; ред.-упоряд.: Є. І. Ковальчук, А. А. Понагайба. – Луцьк, 2015. – С.337–343.

Силюк А. 19 квітня 75 років від дня народження Б. В. Колоска (1940) - українського архітектора, памяткознавця / А. Силюк // Календар знаменних і пам’ятних дат Волині на 2015 рік / Упр. культури Волин. ОДА, Волин. ДОУНБ ім. О. Пчілки ; [ред.-упоряд. Є. І. Ковальчук, А. А. Понагайба]. – Луцьк, 2014. – С. 56–62.

Силюк А. 19 січня 70 років від дня народження Г. В. Бондаренка (1946) - українського історика, педагога, краєзнавця / А. Силюк // Календар знаменних і пам’ятних дат Волині на 2016 рік / Упр. культури Волин. облдержадмін. [та ін.] ; ред.-упоряд.: Є. І. Ковальчук, А. А. Понагайба. – Луцьк, 2015. – С.29–35.

Силюк А. 25 серпня 75 років від дня народження М. Г. Жулинського (1940) – українського літературознавця і громадсько-політичного діяча / А. Силюк // Календар знаменних і пам’ятних дат Волині на 2015 рік / Упр. культури Волин. ОДА, Волин. ДОУНБ ім. О. Пчілки ; [ред.-упоряд. Є. І. Ковальчук, А. А. Понагайба]. – Луцьк, 2014. – С. 121–128.

Силюк А. Агатангел Кримський і Волинь: Збереження історичної пам’яті / А. Силюк // Агатангел Кримський і Волинь : матеріали Всеукраїн. круглого столу, приуроч. до 150-річчя від дня народження А. Кримського та 150-річчя від дня народження Лесі Українки, м. Луцьк 28 січ. 2021 р. / [упоряд.: П. С. Олешко та ін.] : Волин. ін-т післядиплом. пед. освіти [та ін.]. – Луцьк, 2021. – С. 145 – 159.

Силюк А. Василь Пуцко – дослідник волинського іконопису / А. Силюк, О. Силюк // Історія та сучасність Православ’я на Волині : матеріали ІІІ наук.-практ. конф., 15-16 листоп. 2012 р., [м. Луцьк] / [відп. ред. О. Федчук]. – Луцьк, 2013. – С. 19–26.

Силюк А. Григорій Охріменко – відомий український археолог, краєзнавець,дослідник прадавньої історії Волині / А. Силюк // Волинський музейний вісник : наук. зб. – Луцьк, 2010. – Вип. 2. – С. 204–209.

Силюк А. Максим Бойко – засновник волинської бібліографії в діаспорі / А. Силюк // Духовна та культурна спадщина української діаспори в освітньому процесі сучасної школи : матеріали Всеукр. креглого столу, 17 листоп. 2022 р. [м. Луцьк] / Волин. ін-т післядиплом. пед. освіти, Відділ освітньої та інновац. діяльності ВІППО, Волин. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України. – Луцьк, 2022. – С. 169–174.

Силюк А. Слово про колегу / А. Силюк // Волинський музей: історія і сучасність : матеріали ІV Всеукр. наук.-практ. конф., присв’яч. 80-річчю Волин. краєзнав. музею та 60-річчю Колодяжн. літ.-мемор. музею Л. Українки, Луцьк-Колодяжне, 19-20 трав. 2009 р. : наук. зб. – Луцьк, 2009. – Вип. 4. – С. 522.

Силюк А. Товариство волинян «Волинь» в Німеччині: становлення, діяльність,спадщина : (За матеріалами Волин. краєзнав. музею) / А. Силюк // Духовна та культурна спадщина української діаспори в освітньому процесі сучасної школи : матеріали Всеукр. креглого столу, 17 листоп. 2022 р. [м. Луцьк] / Волин. ін-т післядиплом. пед. освіти, Відділ освітньої та інновац. діяльності ВІППО, Волин. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України. – Луцьк, 2022. – С. 153–169.

***

Бондаренко Г. 16 вересня 60 років від дня народження А. М. Силюка (1958) – історика, краєзнавця, директора Волинського краєзнавчого музею, заслуженого працівника культури України / Г. Бондаренко // Календар знаменних і пам’ятних дат Волині на 2018 рік / Волин. облрада, Упр. культури з питань релігій та національностей Волин. облдержадмін., Волин. краєзнав. музей, Волин. ДОУНБ ім. Олени Пчілки ; [ред.-упоряд.: Є. І. Ковальчук, А. А. Понагайба ; відп. за вип. О. Г. Важатко, Н. В. Граніч]. – Луцьк, 2022. – С. 191–194.

Волинський краєзнавчий музей. 16 вересня важливий особистий ювілей у музеєзнавця, історика, краєзнавця, директора Волинського краєзнавчого музею А. М. Силюка [Електронний ресурс] / Волинський краєзнавчий музей // Режим доступу:http://volyn-kray-mus.at.ua/news/16_veresnja_vazhlivij_osobistij_juvilej_u_muzeeznavcja_istorika_kraeznavcja_direktora_volinskogo_kraeznavchogo_muzeju_a_m_siljuka/2018-09-16-1777. – Назва з екрану. – Дата публікації: 16.09.2018. – Дата перегляду: 15.09.2023.

Історична Волинь. Дослідники Великої Волині. Силюк Анатолій Михайлович [Електронний ресурс] / Історична Волинь // Режим доступу: https://www.istvolyn.info/post/103. – Назва з екрану. – Дата публікації: 22.02.2022. – Дата перегляду: 15.09.2023.


Немає коментарів:

Дописати коментар